Deneme yanılma

Güzel Türkçemiz, son zamanlarda hayli tuhaflaştı(rıldı), özellikle de şu sözcük sonlarındaki -ma ulaması nedeniyle. Türkçe dersi üniversitelerde zorunlu tutulduğunda ODTÜ’de Türkçe dersi hocalığı eylemiş birRead More