28 Mayıs 2023 sonrasına bazı notlar -2-

* Ekonomi iyileştirilmesi işi Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlıkları’nın işi olsa gerektir; Maliye ve Ekonomi Bakanlıkları’ndan ziyade. Gelgelelim, Fizik Öğretmeni ve Bilim Tarihi öğretmeni gibi mesleklerden gelen ve hatta bizim telif kitaplardan referans vermeden kelâm nakleden Cumhurbaşkanı adayları arasında bilim, teknoloji ve sanayiden önemle söz eden olmamıştır. Atatürk’ün pek çok sözü tekrarlanmış ama bilim, teknoloji ve sanayi hakkında olanlardan, örneğin şu sözünden terennüm eyleyen hiç çıkmamıştır: “Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için, başarı için en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır. Yalnız ilmin ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişimini anlamak ve ilerlemeleri zamanında takip etmek şarttır.” Bkz., Atatürkçülük, I. Cilt, Genelkurmay Başkanlığı, Millî Eğitim Basımevi, 1984, s. 283.

* Kolay bir örnek; şu satırlar https://muze.gov.tr/muze-detay?SectionId=IBT01&DistId=MRK adresinden alındı: MODELLER FRANKFURT’TAN GELDİ

Sergi salonlarının tamamında, İslam bilim adamlarının eserlerinin model ve maketleri sergilenir. El-İdrisi’nin, Halife el-Me’nun’un haritasını temel alarak çizdiği Dünya Haritası’nın kopyası, Takiyeddin’in 1559 yılında yaptığı Mekanik Saati, El-Cezeri’nin (1200 yılları) kitabından Fil Saati ve Hacamatı, Ebu Said Es-Siczi’nin Planetaryum’u, Abdurrahman eş- Sufi’nin gök küresi, Hıdr el-Hucendi’nin Usturlabı, 12. Yüzyılda Abdurrahman el-Hazini tarafından yapılan su ve ağırlık prensibine göre çalışan Dakika Terazisi, İbn-i Sina’nın el-Kanun fi’t Tıbb Kitabı gibi önemli bilim adamlarının, İslam Medeniyetinin 9. ve 16. yüzyıllar arasındaki yaratıcılık döneminde gerçekleştirdiği bazı icatların kopyalarını görmek mümkün. Kopyaların büyük bir kısmı, Frankfurt’taki Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi’ne bağlı Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü tarafından yazılı kaynaklara göre, çok küçük bir kısmıysa günümüze ulaşan eserlerin orijinallerine dayanılarak yaptırıldı.

* Bir başka örnek olarak şu twitin devamını izlemek faydalı olabilir: Özgür Demirtaş
@ProfDemirtas
·
3s
Yapılması gereken ekonomik reformlar ile ilgili akşama vakit bulursam son bir twit atacağım…

Yazarın notu: İpucu, saat 16;58 itibariyle geldi galiba; katma değerli mal üretimi. Önce evrensel sonra da milli oluşun koşulu. Bkz., https://twitter.com/onediocom/status/1663166525073764355

 

* 1974 Kıbrıs krizinin başladığını ilk ağızdan işittiğim, Ecevit’in Afyonkarahisar mitinginden bu yana siyasetin kâh aktif olarak içinde kâh pasif olarak içinde ola geldim. Türkiye siyasi demografisine ilişkin en çok önem verdiğim bir sözü de gayet başarısız bir siyasi yörünge izlemiş olan Hasan Celâl Güzel’den (O’nun, Oktay Sinanoğlu’nun ve bu fakirin olduğu bir sohbet sırasında) işittim. Süleyman Demirel’in gayet başarıyla istifade ettiği bu siyasi demografik yapının “Düzen değişmeli! İnsanca hakça bir düzen gelmeli.” mealindeki anafikri hiç mi hiç umursamadığını şu andaki muhalefet de görmemekte (ignore); görüyorsa da boş vermektedir. Kendi çocukluğumdan bilirim; “Bir lokma bir hırka!”, “Bir tas aşım, dertsiz başım!” gibi desturlardan şaşmayan aile büyüklerinin şu anki toplum yapımızda gayet etkili olduğu kanısındayım. Uzatmadan notlayayım; büyük oranda siyasi demografimiz bir saç ayağına oturmaktadır: öyle ki, son 50 yıldır adlar değişti ama alltaki harita hemen hiç değişmedi:

* Yukarıdaki paragraflarla ilgisiz gibi görünse de notlamakta yarar var; MGROS, BIMAS gibi şirket hisselerinde derin düşüş bekliyor olmamın nedeni, ilgili şirketlere gayet sıkı kontrol ve müdahalelerin ve hatta cebri tedbirlerin geleceği yönündeki tahminlerimdir.

hrt

Bir yanıt yazın