BiRBiRiNiN aynı olan kar taneleri

BiRBiRiNiN aynı olan kar taneleri

Yoktur. Olamaz, çünkü tanım gereği atomları aynı değildir.

Şekli şemali, deseni birbirinin aynı olan kar taneleri (en az iki tane ve ihtimalen farklı zamanlarda) ise, olabilir. Çünkü, şekil, şemal, desen elementleri atomların birbirine göre pozisyonları nedeniyle sayılabilir, ama büyük bir niceliktir. Dikkat edilmesi gereken husus şudur: Atomlar sınırlı sayıda olacağı için bunların birbirine göre pozisyonlarının sayısı da ne denli büyük olursa olsun, sınırsız (infinite) olmayacaktır. Atomların birbirine göre pozisyonlanmalarının binomial katsayısı (bkz. https://en.wikipedia.org/wiki/Binomial_coefficient ve Fowler, David (January 1996). “The Binomial Coefficient Function”. The American Mathematical Monthly. Mathematical Association of America. 103 (1): 1–17. doi:10.2307/2975209JSTOR 2975209.) çeşitli sayıdaki benzemezliklerin var olma olasılığını verir. Yani, tıpatıp şekil aynılığına ve daha az benzer şekillere sahip kar tanelerinin var olma olasılığını verir.

Bir yanıt yazın