Bot ve Risk

Güvenilir ve sürdürülebilir olduğu, mimarı tarafından testlerden geçirilerek sınanmış ve onaylanmış da olsa herhangi bir algoritma/bot çalıştırmak şu risklere açıktır.

  • İşlemcisi olunan aracı kurum veya “liquidity provider” ve benzeri ajanlarca uygulanacak tersine mühendislik işlemleriyle kullanılan algoritma/bot hakkında derin ipuçları edinilebilir ve hatta kullanılan algoritma/bot tümüyle açığa çıkarılabilir.

Bu tehdide karşı ilk elde kullanılabilecek önlem; kullanılan algoritmaya/bota random bileşen eklemektir. Böylelikle, kullanılan algoritma/bot arada bir yanıltıcı, bu arada küçük ölçüde de olsa zarara yol açıcı, işlem yapabilir. Söz gelimi, kullanılan algoritmanın/botun her N’inci işlemi temel felsefeye aykırı olabilir. Örneğin, AL (SAT) yerine SAT (AL) yapabilir. Hoş, bu N sayısı büyük olursa ortada bir yanıltıcılık (“fake” işlem) olduğu anlaşılabilir. Yok eğer, bu N sayısı küçük ise, bu kez de kullanılan algoritmadan/botdan beklenen/istenen randıman alınamayabilir.

  • Özellikle, AL/SAT işlemi için emir gittiği an kullanılan algoritmanın/botun barındığı sistemin gayet korunmuş olup olmadığı hayati önemdedir. Zira böylesi anlarda, karşı taraftan virüs, trojan, solucan ve benzeri zararlı yazılım paketçikleri, algoritmanın/botun barındığı sisteme enjekte edilebilir. Böylesi bir olaydan sonra da kullanılan algoritmanın/botun tümüyle işlevsizleşebileceği hatta zararlı olabileceği açıktır. İşte, algoritma/bot üreten veya tedariğini sağlayan gerçek veya tüzel kişilerle algoritma/bot kullanan gerçek veya tüzel kişiler arasındaki sorunların çoğu bu çerçevede özetlenen ihmal yahut bilgisizliklerden kaynaklıdır.
  • Steril ortamlarda ise, olası veya denenip şu veya bu ölçüde başarı sağlamış bir dizi algoritmaya dayalı botlar inşa edilip kullanılabilir. Bu tür algoritmaların ters mühendisliği gayet zor olup çözümlenmesi gayet uzun sürer. Hele ki, botun kitaplığındaki algoritmaların sayısı hayli yüksekse, ters mühendislik neredeyse imkânsızdır.

Gel gelelim, böylesi “kendi kendine öğrenen” yani yapay zekâ “artificial intelligence” (AI) sahibi botların da “öğrenim” yani “eğitim” süreleri hayli uzun sürebilir. Burada da mimarın niteliği/yeteneği öne çıkar. Ön test ve sınamalarla kitaplığın küçültülebilmesi, başlı başına bir rekabet (“challenge”) unsurudur.

 

Ekte, bir kısmı kuramsal (teorik) yakın zamanlara ait kısmı ise kılgısal (ampirik) bir botun Bitcoin (BTCUSD) işlemlerinin sonucu sunulmuştur. Üst satır, ikisi de dahil olmak üzre Sep 17, 2014 ile Sep 16, 2023 arasına aittir. Alt satır ise, ikisi de dahil olmak üzre Sep 17, 2022 ile Sep 16, 2023 arasına aittir.

 

Bot ve risk PDF

Bir yanıt yazın