Dıjj güşlerin hal-i pür meali

USTBOND30Y, USTBOND2Y/USTBOND30Y, DJ, S&P 500 ve ONS ALTIN

Her iyimser hava elbet kötümseri ile takip görecek ki, bir sonraki derinliğin etkisi bir öncekinden daha büyük olsun. Her hastalık tedavisinde olduğu cihhetle, burada da teşhis ve ilâç dozajları kadar sağaltımda çabukluk da ziyadesiyle mühim. Hülâsa, hedefteki bant aralığına belirlenen sürede inmek için dozaj ayarlaması yaşamsal öneme haiz. İlke; minimum doz, maksimum etki.

Batı ekonomilerindeki krizden söz ediyoruz. Son savaş ve Rusya+Çin+Hindistan (RÇH = RuChInd) ayrışması, bu ekonomilerin başını epeyi ağrıtır; hele, Suûdlar da RÇH ülkelerine katılırsa. OPEC+’daki sıkılaşma bu bakımdan dikkat çekici.

Dıjj güşlerin hal-i PDF

Bir yanıt yazın