Efficient Market (Verimli Pazar/Piyasa) ve Portfolio Theory (Portföy/Cüzdan Kuramı) başlıklı yazıdaki komik

Efficient Market (Verimli Pazar/Piyasa) ve Portfolio Theory (Portföy/Cüzdan Kuramı) başlıklı yazıdaki komik hususlardan biri F. Black, M. Scholes ve R. C. Merton’un 1997 Nobel Ödülü’ne değer görülen çalışmaların katkıcıları oluşudur. Çünkü algoritmik sonuçlar bu kuramı çürütmektedir.

Bkz. Black–Scholes model, https://en.wikipedia.org/wiki/Black%E2%80%93Scholes_model

Buradan alıntı: Merton and Scholes received the 1997 Nobel Memorial Prize in Economic Sciences for their work, the committee citing their discovery of the risk neutral dynamic revision as a breakthrough that separates the option from the risk of the underlying security. Although ineligible for the prize because of his death in 1995, Black was mentioned as a contributor by the Swedish Academy.  Google tercemesi: Merton ve Scholes, çalışmaları nedeniyle 1997 Nobel Anma Ödülü’nü aldı; komite, risk nötr dinamik revizyonu keşfetmelerini, seçeneği temel güvenlik riskinden ayıran bir atılım olarak nitelendirdi. 1995’teki ölümü nedeniyle ödül için uygun olmamasına rağmen, Black’den İsveç Akademisi tarafından katkıda bulunan biri olarak bahsedildi.

Bkz. “The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1997”.

Bkz. https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1997/press-release/

Efficient Market (Verimli Pazar/Piyasa) ve Portfolio Theory (Portföy/Cüzdan Kuramı) başlıklı yazıdaki diğer komik unsur ise, Efficient Market (Verimli Pazar/Piyasa) (hipotezi veya) kuramının sahibi olan E. Fama’nın 2013 Ekonomi Nobel ödülünün paydaşlarından olması. Bkz., https://web.archive.org/web/20131017191221/http://www.bloomberght.com/haberler/haber/1442485-nobel-ekonomi-odulu-3-ekonomiste-gitti

Fama, Eugene (1970). “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work”. Journal of Finance25 (2): 383–417. Ayrıca; JSTOR 2325486.

Fama, Eugene (2013). “Two Pillars of Asset Pricing” (PDF). Prize Lecture for the Nobel Foundation.

 

Yukarıda anılan iki kuram da şu an geçersizdir, ilgili Nobel Ödülleri de… Şimdi, gel de gülme, tatlı tatlı!

 

Bir yanıt yazın