Hangi kuvantum? -1-

Yanlış kitap okumanın yahut doğru kitabı anla(ya)manın sonucu olarak kuvantum hakkında bir dizi saçmalık alt alta; şu sayfanın sağ tarafında: https://www.youtube.com/watch?v=9tSwddkLbZE

Dünya koskocaman, ben koskocamanım, ayaklarım koskocaman ama Dünya üzerine ayaklarımla nasıl olup da bastığımı ne benim bildiğim var ne de bunu bana açıklayabilecek her hangi bir kimse var. Ama, kuvantum hakkında adeta “ağzı olan konuşuyor”. Hele o çift yarık deneyi, amman da amman, nasıl da köpüklü köpüklü lâflar edivermişler. Çift yarık yerine, 3, 4, 5 ,   yarıklı durumlar hakkında ne derlerdi acep, ziyadesiyle merak eyledim?! Hele hele, acep sonsuz yarık olsa, vaziyet nice olurdu?

Yanıt basit! Sonsuz yarık, tek yarığın eşdeğeridir. Yani, aynı tek yarıktan geçen elektronların da fotonların da sonrasında hangi istikamette yol alacağından ve sonuçta yarık karşısındaki (varsa) ekranın neresine (hadi, “hangi noktasına” demekten imtina eylemeyelim) isabet edeceğinden emin olunamaz.

Bu bölümü bağlamazdan evvel notlayayım; parçacık deyiminden kasıt “nokta parçacık”tır. Lâkin, noktanın tanımı yoktur. A) Ya evrende nokta yok. B) Yahut da var ama biz tanımlayamıyoruz.

Bu son konuya ileride ayrıntısıyla değinmek üzre…

Bir yanıt yazın