iKi SUNU

iKi SUNU

https://ec2022.auth.gr/ adresten erişilebilecek Econophysics Colloquium August 24-26, 2022 hakkında kısa bilgi alttadır.

The Econophysics Colloquium 2022 is the most recent one a series of meetings, that are held each year in a different city, and treats a highly interdisciplinary subject that combines several traditional sciences under one cover in an effort to explain the behavior of economic systems by use of other sciences, and in particular Physics and Computer Science. The meeting will bring together scientists from Physics, Economics, Informatics, and other sciences in order to discuss a large variety of topics ranging from the stock market, to cryptocurrencies, to crisis spreading by use of statistical methods, quantitative measures, system modelling, computer simulations and non-conventional data mining methods applied to financial, economic, and social systems. The meeting is expected to provide a very fruitful environment to stimulate collaboration between scientists in different disciplines.

 

Econophysics Colloquium 2022, her yıl farklı bir şehirde düzenlenen ve son derece disiplinlerarası bir konuyu ele alan ve birçok geleneksel bilimi tek bir çatı altında birleştiren ve ekonomik sistemlerin davranışını kullanım yoluyla açıklamaya çalışan bir dizi toplantının en yenisidir. diğer bilimlerin ve özellikle Fizik ve Bilgisayar Bilimlerinin. Fizik, Ekonomi, Bilişim ve diğer bilim dallarından bilim adamlarını bir araya getiren toplantıda borsadan kripto para birimlerine, istatistiksel yöntemler, kantitatif ölçümler, sistem modelleme, bilgisayar yoluyla kriz yayılımı gibi çok çeşitli konular tartışılacak. finansal, ekonomik ve sosyal sistemlere uygulanan simülasyonlar ve geleneksel olmayan veri madenciliği yöntemleri. Toplantının, farklı disiplinlerdeki bilim insanları arasındaki işbirliğini teşvik etmek için çok verimli bir ortam sağlaması bekleniyor.

 

 

RANDOM PDF 1

Bu son toplantıya sunduğum konuşmanın özeti şu adrestedir: https://drive.google.com/file/d/17emesMWFfkwD-TfReBIuFouF8NWmnsGV/view

Genel kullanıcılara açık olan geniş metin ise, şu adreste görülebilir: https://docs.google.com/presentation/d/16vNSzVKnM–1_hAy5CnzEHelPmj90-KX/edit#slide=id.p1

Link aracılığıyla herkesle paylaşılabilir.

Avustralya Canberra’da 2005 tarihindeki ilk toplantıya şu çalışmayı sunmuştum: arXiv:physics/0503163 Ç. Tuncay, Stock Mechanics: a classical approach.

RANDOM PDF 2

https://ec2022.auth.gr/ adresten erişilebilecek diğer bilimciler ile email yoluyla iletişim kurabilirsiniz.

Bir yanıt yazın