Matematik üstüne trialog -1-

A:           Matematik biz insanoğluna özgüdür. Matematiği, matematiğin her aşamasını da biz insanoğlu icat eder.
B:           Hiç öyle şey olur mu? Biz insanoğlu, evrende var olan matematiği ancak keşfedebiliriz.
Yazar:     Doğru mu anladığım? “Nerede biz insanoğlunda matematiği icat edecek zekâ!?” mı demek istediniz Sayın B?
B:           İnsanoğlunun zekâ düzeyi hakkında konuşmadım. Ben kendi söylediğimden sorumluyum.
A:           Sizin dediğinize göre Sayın B, insanoğlundan önce de matematik vardı. Eğer vardı ise, nerede nasıl ve kimler tarafından kullanılmıştır? ET’ler, yani ‘Extra Terrestrial’ler tarafından mı?
B:           Siz ne diyorsunuz bu konuda Sayın Yazar? Bizi biraraya getirdiğinize göre, enteresan şeyler söyleyeceksiniz sanırım.
Yazar:    Ne dersiniz? Varsa ET’ler, matematikleri de varsa, birbirininkiyle ve o arada bizim matematiğimiz ile aynı mıdır?
Yani bizimkine kıyasla daha ileri veya geri olabilir ama temel olarak aynı mıdır? Yoksa, temelden yapısal farklılıklar mı vardır?
A:            Bu durum bana Eski Mısır Kraliçesi Kleopatra ile Dünya Savaşları hakkındaki şu konuyu anımsattı: “Kleopatra’nın burnu büyük olmasaydı, iki Dünya Savaşı çıkmazdı.” denir ya hani. Bilindiği gibi, Kleopatra’nın burnu büyük idi ve iki Dünya Savaşı çıktı.
Yazar:     Kıssadan hisse?

Devamı var.

Bir yanıt yazın