Robotların ve organizmaların gen değiştirişi

Robotların ve organizmaların gen değiştirişi

Bu yazı Finans başlığı altındaki “Robotların ve organizmaların algoritmaları” ve yine aynı başlık altındaki “Pişmanlık fayda eder” yazılarıyla ilintilidir.

İnsan tarafından belirlenmiş algoritmalara göre iş gören mekanik robotların (hardware) sanayide ve özellikle oto sanayisinde (assembly line), yazılım (software) robotların da özellikle finans alanında yoğunlukla kullanıldığı bilinmektedir. Bir de tabii, canlı dediğimiz organik robotlar var. İnsanlar da bu sonuncu grubun üyesi.

Canlıların genetik yapılarını değiştirebildiklerini biliyoruz. Aksi takdirde türlerin evrimi gerçekleşmezdi. Yani, tersten bakacak olursak, türlerin evrimi genetik yapılarının değişmesi sonucudur.

Canlı türlerinin genetik yapıların değişmesini, yani mutasyonları göktaşı düşmesi gibi kozmolojik veya sert gamma ışınları gibi kozmik etmenlere bağlayanlar da var.

“Pişmanlık fayda eder” yazısında değinildiği üzere, kendi parametrelerini değiştirme yeteneğine sahip yazılım algoritmaları şu günlerde mevcuttur. Bu algoritmaların kendi iş görme yeteneklerinin de böylece geliştiği aşikârdır. Mekanik robotların ise, genetik yapılarını algoritmik olanaklarından kaynaklı bir şekilde değiştirip yeni yeteneklere sahip olabilmesi doğrudan doğruya şu koşula bağlıdır: Çeşitli metalik yapıdaki mekanik parçalarının da değiştirilmesi. Aksi takdirde, değiştirilmiş genetik yapılarına uygun parçaları (organları) yoksa, sonuçta başarı da olamaz. Bu da doğrudan doğruya malzeme bilgimizin devrimsel çapta değişikliğe uğraması demektir ki, bu da önümüzdeki üç-beş yılda gerçekleştirilebilecek gibi değildir pek. Geriye, transformer oyuncakları benzeri değişiklikler kalır ki, bunlar da pek işe yaramaz.

Ama canlılar, ihtiyaç duydukları yeni organlarda kullanılabilecek uygunlukta malzemeyi kendileri üretebilecek yeteneklere sahiptir. Misal, hani bazı dinozor türlerinin kuşa dönüştüğü ileri sürülür ya. Eğer bu doğruysa, kendi kanatlarını kendilerinin imal etmiş oldukları açıktır. Üstelik, nasıl imal ettiklerini yani bu işin bilgisini bilmeden. Tersine örnekler vermek gerekirse; 1) İkarus’un balmumuyla yapıştırılmış kanatlarının yarattığı hüsran, 2) bin bilimli Hezârfen Ahmed Çelebi’nin kanatlarının (Bir tür erken yamaç paraşütü müydü acaba?) bugünlere kalamayışı ve 3) başkaca da örnekler çıkmayışı algoritma-malzeme uyumsuzluğunun hüzünlü eksikliğinden söz edilebilir.

Ama, finansal robotlar için malzeme gereksinimi olmadığı için genetik kodlarını kendi değiştiren robotlar finans evreninde giderek daha da yaygınlaşacaktır.

Biyolojik evrende ise, bilimcilerin hızlı mutasyonları tetikleyecek ve gözlenebilir sürelerde gerçekleşmesini sağlayacak çalışmalar içinde olduğu tahmin edilebilir. Böylesi büyük buluşlar da, artık saklanamaz iriliğe ulaştığında açıklanır ancak, daha evveli değil. Bu açıklamanın ve ona yol açacak buluşun önümüzdeki üç-beş yıl içinde gerçekleşeceği kanısındayız.

 

 

 

 

Bir yanıt yazın