Sanış

Yarıçapı hangi uzunlukta olursa olsun 1metre artırıldığında her çemberin uzunluğunun yaklaşık 6,28metre (metre cinsinden ~2π) artacağını biliyoruz. Örneğin, yarıçapı sıfır olan çemberin uzunluğu sıfırdır ve yarıçap 1metre artırıldığında yani yarıçapı 1metre olan çemberin uzunluğu yaklaşık 6,28metre (metre cinsinden ~2π) olur. Bkz., https://www.cagtun.com/hangi-kuvantum-2/ .

Peki, çember nedir? Orta seviyye mekteplerinde öğretilir ki, çember bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeridir.

Buraya dek gayet hoş! Uzaklık ölçümlerine çeşitli yazılarımızda kenarından köşesinden değişmiş idik. Yakındır, A. Einstein’ın da düsturu olan “Ölçülebilir olmayan hiçbir şey bilimin konusu değildir.” sözünü uzunca konu ediniriz. Şimdilik, şu nokta denilenin ne menem bir şey olduğuna yoğunlaşalım. Meramımız şu ki, çemberi nokta cinsinden tanımlıyoruz da nokta nedir hiç bilmiyoruz. Nam-ı diğer, nokta tanımsızdır! Denemesi bedava! Buyurun, nokta nedir tanımlayın yahut tanımlamayı deneyin. (*)

Daha pek çok örnek verilebilir ki, tanımsız, tanımlayamadığımız sözcük, ad ve kavramlar kullanmaktayız. Çoğu kez de bu eksikliğimizin farkında değiliz. İnsan naturası, tanımsız uçan cisimlere gösterdiği ilgiyi, tanımsızlıklar üstüne koca koca düşünsel yapı kurduğu gerçeğinden esirgemekte.

Tabii, en dipte de R. Descartes’in “Je pense, donc je suis.” saptaması var. Bkz., https://www.cagtun.com/dusunuyorum-demek-ki-varim-diyebilmek-2/ ve https://www.cagtun.com/dusunuyorum-demek-ki-varim-diyebilmek/ .

Nedense, şu husus da hep atlanıyor, atlana gelmiş: düşünmek ile sanmak, düşünüş ile sanış üç çizgili eşitliklerdir (≡). Yani, aralarında zerre fark yoktur. Yani, her düşünüş sanıştır ve her sanış düşünüştür. Demek ki, “Düşündüğümü sanıyorum; demek ki, varım.” veya “Herhangi bir şey sanıyorum; demek ki, varım.”

En kısası ve doğrusu, “Sanıyorum; demek ki, varım.”

(*) Söz konusu ikilemin şuradan kaynaklandığına da lütfen dikkat ediniz: Evrende, doğada, dünyada çember yoktur; hiçbir yerde yoktur. Hayaller, yer işgal etmez!

Bir yanıt yazın