Science & Finance ve Capital Fund Management …

… benzeri teşkilâtlar mevcut iktidarın ve dahi muhalefetin pek çok işine yararlı olabilebilecekken niçin kurulmaz acaba? Bkz., https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Philippe_Bouchaud ve https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_Fund_Management .

Farz-ı misal, şu son KKM uygulaması böylesi bir kuruluş eli ile yapılabilir ve iktidar karizması hemen hiçbir riske girmemiş olabilirdi. Muhalefet de, gayet düzgün çalışan (pek mümkün olur muydu, bilmem) benzeri bir kuruluş eliyle vatandaşlara gayet hoş gelirler temin edebilirdi. Gayetiyle işbilir (*) kadroların fazlasıyla hazır olduğundan kuşkum yok.

(*) “Genç” diye belirtecek oldum ama “selfie” sanılır diye vaz geçtim. Heh heh…

Bir yanıt yazın